Variant Gene DSI v DPI v Chr Position Consequence Alleles Class AF EXOME AF GENOME Num. diseases
rs1217691063 0.330 0.920 1 11796309 missense variant A/G snv 4.0E-06 7.0E-06 614
rs397507444 0.405 0.880 1 11794407 missense variant T/G snv 306
rs1042522 0.426 0.800 17 7676154 missense variant G/C;T snv 0.67 242
rs1131691014 0.439 0.800 17 7676154 frameshift variant -/C ins 214
rs878854066 0.439 0.800 17 7676153 missense variant GG/AC mnv 213
rs25487 0.441 0.800 19 43551574 missense variant T/C snv 0.68 0.71 205
rs2910164 0.447 0.880 5 160485411 mature miRNA variant C/G snv 0.71; 4.1E-06 0.70 193
rs1800629
TNF
0.472 0.920 6 31575254 upstream gene variant G/A snv 0.12 0.14 169
rs1799782 0.474 0.800 19 43553422 missense variant G/A snv 9.5E-02 7.0E-02 151
rs1052133 0.476 0.800 3 9757089 missense variant C/G snv 0.27 0.22 147
rs1800872 0.495 0.840 1 206773062 5 prime UTR variant T/G snv 0.69 119
rs2228570
VDR
0.521 0.760 12 47879112 start lost A/C;G;T snv 0.63 99
rs1353702185 0.550 0.720 12 68839311 missense variant C/G snv 4.0E-06 79
rs25489 0.550 0.720 19 43552260 missense variant C/G;T snv 8.5E-06; 7.1E-02 78
rs1136410 0.559 0.760 1 226367601 missense variant A/G snv 0.21 0.15 70
rs361525
TNF
0.562 0.760 6 31575324 upstream gene variant G/A snv 4.6E-02 62
rs28362491 0.592 0.720 4 102500998 non coding transcript exon variant ATTG/- delins 56
rs7975232
VDR
0.576 0.760 12 47845054 intron variant C/A snv 0.51 0.55 56
rs2066844 0.587 0.520 16 50712015 missense variant C/T snv 2.6E-02 2.9E-02 54
rs2282679
GC
0.645 0.480 4 71742666 intron variant T/G snv 0.21 38
rs4950928 0.653 0.560 1 203186754 upstream gene variant G/A;C;T snv 33
rs1870377
KDR
0.695 0.520 4 55106807 missense variant T/A snv 0.22 0.20 25
rs8192284 0.724 0.720 1 154454494 missense variant A/C;T snv 19
rs2234663 0.716 0.480 2 113130529 intron variant ATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGCATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGC/-;ATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGC;ATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGCATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGCATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGC;ATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGCATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGCATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGCATCCTGGGGAAAGTGAGGGAAATATGGACATCACATGGAACAACATCCAGGAGACTCAGGCCTCTAGGAGTAACTGGGTAGTGTGC delins 14
rs749140677
VDR
0.752 0.240 12 47857185 missense variant G/A snv 8.0E-06 13