rs1560755661, TBCK

N. diseases: 44
Source: ALL
Disease N. SNPs d DSI v DPI v Chr Position Consequence Alleles Class AFEXOME AFGENOME Score vda EI vda N. PMIDs First Ref. Last Ref.
Abnormal delivery
CUI: C0549629
Disease: Abnormal delivery
37 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Abnormality of the periventricular white matter
7 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Absent speech
CUI: C1854882
Disease: Absent speech
72 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Acid reflux
CUI: C4317146
Disease: Acid reflux
58 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Bifid uvula
CUI: C4551488
Disease: Bifid uvula
7 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Blepharoptosis
CUI: C0005745
Disease: Blepharoptosis
57 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Breech Presentation
CUI: C0006157
Disease: Breech Presentation
11 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Byzanthine arch palate
CUI: C0240635
Disease: Byzanthine arch palate
70 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Central hypotonia
CUI: C1842364
Disease: Central hypotonia
25 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Cerebral white matter atrophy
CUI: C4022735
Disease: Cerebral white matter atrophy
11 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Coarse facial features
CUI: C1845847
Disease: Coarse facial features
33 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Complete breech presentation
CUI: C0233283
Disease: Complete breech presentation
1 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Congenital absence of uvula
CUI: C0266121
Disease: Congenital absence of uvula
1 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Cutis marmorata
CUI: C0263401
Disease: Cutis marmorata
9 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Decreased tendon reflex
CUI: C0700078
Disease: Decreased tendon reflex
13 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Dilated ventricles (finding)
CUI: C3278923
Disease: Dilated ventricles (finding)
32 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
EEG with generalized slow activity
CUI: C4021217
Disease: EEG with generalized slow activity
6 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Esotropia
CUI: C0014877
Disease: Esotropia
39 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Fatigue
CUI: C0015672
Disease: Fatigue
67 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Feeding difficulties in infancy
CUI: C2674608
Disease: Feeding difficulties in infancy
22 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Generalized muscle weakness
CUI: C0746674
Disease: Generalized muscle weakness
4 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Global developmental delay
CUI: C0557874
Disease: Global developmental delay
553 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Hypoplasia of corpus callosum
CUI: C0344482
Disease: Hypoplasia of corpus callosum
49 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
HYPOTONIA, INFANTILE, WITH PSYCHOMOTOR RETARDATION AND CHARACTERISTIC FACIES 3
11 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0
Icterus
CUI: C0022346
Disease: Icterus
17 0.701 0.480 4 106171094 splice donor variant CAGATCTGTCTTTGGAGGATCTGGACACTCAGCAGAGAAATAAGGTGCCGAACTTCTGCCTCCACTGCTGTCAGAAGATGGCTTTGGAGGTTGAGCATGCTGTCTGTAAGTAGCACTTTTAGGAGTCCAACAAAACAGGTTGATAGATTCTCTCACACAGCGTTCAATGTCAATTTC/- delins 0.700 0